Inleiding

Hoe zou u uw onderneming karakteriseren? Als serieus, dynamisch, prestatiegericht, zeer kwalitatief, betrouwbaar enz.? U heeft een nauwkeurig gedefiniëerde positionering, maar communiceert u ook met uw doelgroep? De klant heeft vaak niet de mogelijkheid om zowel u als uw onderneming te leren kennen. Hij verzamelt informatie bijv. door middel van een brochure, een info-brief of via het internet. Juist op het internet is het van uitermate groot belang dat u niet alleen uw product maar ook uw competenties alsmede uw filosofie communiceert. Uw verschijningsvorm en uw product vormen een belangrijk geheel.

Corporate Design

Corporate Design omvat de vorming en het vastleggen van uw verschijningsvorm. Door het vastleggen van uw verschijningsvorm bereikt u dat u op alle media (brief, brochure, internet enz.) niet alleen op hoog niveau, maar ook uniform communiceert. U moet er voor zorgen dat uw klant u ten allen tijde op alle media herkent en niet als een “andere onderneming” waarneemt. Voortdurende kwaliteit van het optreden naar buiten is een basisvoorwaarde voor professionele communicatie.

Analyse

Wat vindt u van het corporate design van uw onderneming? Wij bieden u de mogelijkheid van een omvangrijke analyse. Wij onderzoeken en analyseren uw complete optreden naar buiten en tonen u uw sterke kanten en dichten uw eventuele zwakke plekken.

Onderwerpen:

  • Visuale verschijningsvorm (Corporate Design);
  • Opmaak van kranten en tijdschriften, broschures en boeken;
  • Visuele hulpmiddelen en informatiebronnen;
  • Reclame voor producten en diensten, ondernemingen en instituten;
  • Service-Design;
  • Digitale en nieuwe media (Internet);
  • Film- en televisiegrafiek;

Neemt u contact met ons op

Indien u vragen heeft over onze diensten en prijzen of wilt u ons uw wensen of voorstellen kenbaar maken? Neemt u dan contact met ons op!