Reorganiseren, fusie, overname of bedrijfssluiting en boventallig personeel?

Reorganisatie in deze economisch slechte tijden is voor vele bedrijven een must om te overleven. Een gevolg van de reorganisatie is dat u te maken krijgt met boventallig personeel. Veel bedrijven in Nederland hebben in de afgelopen twee jaar met dit probleem van doen gehad. Neem alleen al de metaalindustrie. In deze sector krijgen ongeveer 13.000 medewerker in 2003 en ongeveer 8.000 in 2004 ontslag aangeboden¹. Hoe gaat u als werkgever om met deze situatie? Welke oplossingen biedt u voor deze medewerkers?
¹ CPB, Herman Noordman, april 2003.
In focus: The metal-electro industry in the Netherlands 2003-2004.

Outplacement – De Oplossing?

Dus wat zijn moderne mogelijkheden om in economisch slechte tijden een helpende hand te bieden? Outplacement!

Wat is het doel van Outplacement?

Het uiteindelijke doel van outplacement is boventallig personeel persoonlijk en actief te begeleiden en te bemiddelden naar een nieuwe functie buiten uw organisatie.

Wat zijn de voordelen en de mogelijkheden?

Voordelen voor uw werknemers:
Uw werknemers worden opgevangen en krijgen het gevoel er niet alleen voor te staan. Ze kunnendeelnemen aan een groep en ervaringen uitwisselen. Dit vergemakkelijkt het proces om los te komen van de vertrouwde werksituatie en de nieuwe situatie te accepteren. Zij krijgen een onafhankelijke sparringpartner. Ze worden begeleid in het vormen van een consistent beeld van wie ze zijn, wat ze kunnen en willen. Daarnaast vergroten ze hun sollicitatiekennis en -vaardigheden en krijgen ze inzicht in hoe de arbeidsmarkt te benaderen om datgene te bereiken wat zij kunnen en willen. Samen met een consultant benadert de werknemer actief de arbeidsmarkt.

Voordelen voor u als werkgever:
U als werkgever bespaart tijd en energie door het outplacement aan Youmotion International Staff Consultancy uit te besteden. Hierdoor kunt u zich op uw kernactiviteiten richten. Daarnaast is een investering in uw personeel goed voor uw bedrijfsimago. Overigens is op de investering in outplacementtrajecten een fiscale scholingsaftrek van 40% (tot 31.000 euro) van toepassing.

Voor wie is Outplacement bedoeld?

Outplacement is bedoeld voor medewerkers die na een reorganisatie boventallig worden verklaard. Die begeleiding willen bij het vinden van een nieuwe functie en:

 • dat liever niet krijgen van u (of de Personeelsfunctionaris of een andere hiervoor aangestelde werknemer van uw organisatie)
 • behoefte hebben aan een sparringpartner
 • in relatief korte tijd (ongeveer 4 maanden) hun nieuwe koers willen bepalen
 • zich psychisch en lichamelijk gezond voelen
 • bereid zijn tijd en energie te investeren in het proces van de loopbaanoriëntatie
 • zien dat zijzelf verantwoordelijkheid zijn voor het proces en voor de uitkomsten ervan
 • met een kritisch oog naar hun eigen gedrag willen kijken
 • een werk- en denkniveau hebben dat ligt rond MBO (-) / HBO (+)

Hoe ziet het outplacementtraject er in hoofdlijnen uit?

Outplacement bestaat uit een voorlichtingsbijeenkomst, een intakegesprek, (her)oriëntatiegesprekken, een sollicitatietraining en de vacature campagne.

De deelnemers werken aan:

 • de acceptatie van de nieuwe werksituatie
 • het inzicht in hun persoonlijkheidseigenschappen en -competenties
 • het opstellen van een persoonlijk marketingplan
 • hun sollicitatiekennis en -vaardigheden
 • het vinden van een nieuwe functie

Elke deelnemer zoekt samen met de consultant tijdens de vacaturecampagne actief naar een nieuwe passende functie.

De instrumenten

 • de test persoonlijkheidseigenschappen
 • de test persoonlijkheidscompetentie
 • de test interculturele competentie
 • de test interculturele communicatie
 • cursusboek: “Solliciteren met Youmotion en Beniers Consultancy”
 • werkboek: “Solliciteren met Youmotion en Beniers Consultancy”

Het resultaat

De deelnemer heeft de nieuwe situatie geaccepteerd. De deelnemer heeft een consistent beeld gevormd van wie hij is, wat hij kan en wil en hoe hij de arbeidsmarkt moet benaderen om te bereiken wat hij kan en wil. De deelnemer heeft zijn sollicitatiekennis en -vaardigheden vergroot. Daarnaast hebben de deelnemer en de consultant de arbeidsmarkt actief benaderd bij het zoeken naar een nieuwe functie.

Note: Youmotion International Staff Consultancy maakt deel uit van de Beniers Consultancy Group, is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen en de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34189564